הבית הרגשי- אורלי רובינזון

הבית הרגשי- אורלי רובינזון

הבית הרגשי- אורלי רובינזון

לא טרנדיים: בתים עם נשמה

"מבנים שנבנו בטכנולוגיות חדשניות או דווקא במסורות בנייה עתיקות; בתים של אוספים אישיים, של מוזיקה וספרים, של אנשים שלא מחביאים את עצמם ואת טעמם האישי, שעבורם העיצוב הוא כלי שרת לביטוי אורח חיים ולא טרנד". אורלי רובינזון במסע אחרי "הבית הרגשי"

הבית הרגשי אורלי רובינזון

תיק למחשב נאוטרה    ארנק לגבר נאוטרה

אורלי רובינזון נאוטרה כיסוי לאייפד

Meet the Author

Add some profile text to talk about the author

Subscribe

Explain the benefits of subscribing